ỨNG DỤNG MẠNG GAN TRONG BÀI TOÁN SINH DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

Authors

  • Trần Quý Nam

Keywords:

GAN, Pokemon, mô hình sinh, mô hình phân biệt, ảnh thật, ảnh giả

Abstract

Nghiên cứu này đề xuất thử nghiệm mô hình GAN (Generative Adversarial Networks) cho bài toán sinh dữ liệu đa phương tiện. Mô hình đề xuất sử dụng mạng nơ ron tích chập cho phần phân biệt và mạng nơ ron giải chập cho phần sinh dữ liệu. Mô hình áp dụng tập dữ liệu thử nghiệm là bộ ảnh đồ họa trò chơi
Pokemon. Thử nghiệm mô hình được áp dụng trên bộ dữ liệu ảnh các nhân vật vào mô hình với các thông số tối ưu phù hợp các lớp mạng. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình GAN cho kết quả tốt, phù hợp giải quyết bài toán sinh dữ liệu đa phương tiện.

Downloads

Published

2023-03-30