PHÁT HIỆN LỖI TRÀN SỐ TRÊN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NHÚNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TĨNH

Authors

  • Đỗ Thị Bích Ngọc

Keywords:

ràng buộc SMT, mô hình hệ thống nhúng, lỗi tràn số, MATLAB/Simulink, phân tích tĩnh

Abstract

Ngày nay, các hệ thống nhúng đòi hỏi tính an toàn ngày cao, bên cạnh độ phức tạp cũng tăng theo. Vì vậy, phân tích, đánh giá ngay từ mô hình hệ thống nhúng đã và đang thu hút sự quan tâm của cả giới nghiên cứu và công nghiệp. Trong đó, việc phát hiện nguy cơ lỗi tràn số trong các hệ thống nhúng là quan trọng và cần thiết vì nó có thể dẫn tới sai lệch nghiêm trọng trong hệ thống. Lỗi tràn số có thể xảy ra do kiểu dữ liệu trong các hệ thống nhúng thường bị giới hạn số bít. Thêm vào đó, các tính toán bên trong hệ thống có thể dẫn tới các giá trị quá lớn so với phạm vi biểu diễn. Bài báo này đề xuất một phương pháp phát hiện lỗi tràn số cho các mô hình hệ thống nhúng dựa trên phương pháp phân tích tĩnh (static analysis) kết hợp với công cụ giải các ràng buộc SMT.

Downloads

Published

2021-09-30