ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG HÌNH ẢNH BẰNG HỌC SÂU SỬ DỤNG MẠNG BỘ BA

Authors

  • Dương Trần Đức

Keywords:

học sâu, mạng nơ ron tích chập, mạng bộ ba, tìm kiếm theo ảnh

Abstract

Đánh giá độ tương đồng hình ảnh là một trong các vấn đề quan trọng của thị giác máy tính, đặc biệt là khi ứng dụng vào vấn đề tìm kiếm theo ảnh. Trong các phương pháp được nghiên cứu, phương pháp đánh giá độ tương đồng sử dụng mạng bộ ba (triplet networks) là một phương pháp đem lại nhiều ưu điểm. Một mạng bộ ba thường bao gồm 3 mạng nơ ron tích chập CNN (Convolutional Neural Network) thành phần được chia sẻ trọng số và biểu thị các đặc trưng bậc cao của ảnh sao cho các ảnh giống nhau thì có khoảng cách gần và các ảnh khác nhau thì có khoảng cách xa. Bài báo này trình bày phương pháp sử dụng mạng bộ ba để đánh giá độ tương đồng của các ảnh sản phẩm và ứng dụng vào trong bài toàn tìm kiếm sản phẩm theo ảnh. Các kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu ảnh sản phẩm tự thu thập được cho thấy phương pháp có nhiều tiềm năng.

Downloads

Published

2021-12-30