LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ TẬP THỂ XÂY DỰNG TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC KẾT HỢP KHAI CĂN TRÊN Zp.

Authors

  • THỤY ĐỨC NGUYỄN Trường CĐ KT-KT TPHCM, Giảng viên

Keywords:

Lược đồ chữ ký số; Chữ ký số tập thể; Lược đồ chữ ký số tập thể; Thuật toán chữ ký số tập thể

Abstract

Bài báo đề xuất một lược đồ chữ ký tập thể xây dựng trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp . Bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn được đề xuất ở đây là một dạng bài toán khó mới thuộc lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học. Do đó, việc xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn này cho khả năng nâng cao độ an toàn của thuật toán trong các ứng dụng thực tế

Downloads

Published

2021-09-30