Ứng dụng công nghệ Internet Of Things trong xây dựng hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp

Authors

  • Nguyen Quoc Uy ptit

Keywords:

truyền thanh không dây, đồng nhất 03 cấp, Internet of things, internet radio, streaming, audio

Abstract

Kể từ khi ra đời đến nay đã trên 70 năm, hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở bộc lộ nhiều điểm yếu, chưa đáp ứng được tốc độ phát triển thời đại cũng như chưa phát huy hết tiềm năng của hệ thống truyền thanh cơ sở. Những tồn tại của hệ thống truyền thanh cơ sở là thiết bị chưa đảm bảo chất lượng, thiếu đồng bộ, chưa có quy chuẩn, mỗi phường xã không có tính tương tác với nhau, cũng không thể tương tác với đài phát thanh cấp trên và đài phát thanh cấp trên cũng không thể tương tác/kiểm soát được cấp dưới. Ngoài ra hệ thống còn thiếu an toàn, tin cậy do đặc thù là hệ thống truyền thanh không dây FM, dẫn đến bị hack, phat những bản tin chống phá nhà nước. Một điểm cuối cùng đó là việc kiểm soát nội dung phát không tốt, dẫn đến chất lượng, sự hấp dẫn của các chương trình chưa được tốt. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày mô hình hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ IoT và streaming audio, đảm bảo hệ thống có thể hoạt động với các thiết bị hiện nay, đồng thời khắc phục được những yếu điểm của hệ thống cũ, có thể áp dụng cho tất cả các Đài phát thanh trên cả nước.

Downloads

Published

2021-06-30