Đánh Giá Các Phương Pháp Đo Lường Độ Trễ Thị Giác Của Não Người

Authors

  • Kien Trong Nguyen Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Keywords:

Độ trễ thị giác, Não người

Abstract

Độ trễ thị giác của con người đóng một vai trò quan trọng để hiểu được các chức năng thị giác cơ bản, cụ thể là sự phát triển thị giác và cho đánh giá điều trị y tế. Tuy nhiên việc đo độ trễ thị giác từ tín hiệu điện thế gợi thị giác ổn định (Steady state visually evoked potentials, SSVEPs) rất khó khi chúng ta không biết đã có bao nhiêu chu kỳ pha xảy ra trước đó trong tín hiệu gợi điện thế điện áp ổn định thu được so với tín hiệu kích thích thị giác. Để giải quyết vấn đề này, một nghiên cứu gần đây đã đề xuất một phương pháp sử dụng đường bao của tín hiệu và đường bao này được trích xuất từ Phương pháp giải điều chế phức (Complex Demodulation) để đo lường độ trễ thị giác từ tín hiệu gợi điện thế ổn định (SSVEPs) sinh ra do một kích thích điều chế biên độ. Trong nỗ lực cung cấp một phương pháp thay thế để đo lường độ trễ thị giác, nghiên cứu này đã sử dụng biến đổi Hilbert để trích xuất các đường bao dung để đo độ trễ thị giác và đánh giá hiệu năng của phương pháp này so với phương pháp giải điều chế phức.

Downloads

Published

2021-07-15