Phát Triển Một Dạng Lược Đồ Chữ Ký Số Mới Dựa Trên Bài Toán RSA

Authors

  • Hiệp Văn Phạm Hiep
  • Dũng Hồng Lưu

Keywords:

Bài toán khai căn, Chữ ký số, Hàm băm, Lược đồ, Lược đồ chữ ký số

Abstract

Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký mới dựa trên bài toán khai căn trên vành Zn hay còn gọi là bài toán RSA. Từ phương pháp được đề xuất có thể tạo ra một họ lược đồ chữ ký mới tương tự như họ chữ ký ElGamal xây dựng trên bài toán logarit rời rạc. Bài báo cũng đề xuất 2 lược đồ chữ ký cùng các đánh giá về mức độ an toàn của chúng với mục đích minh họa cho việc triển khai phương pháp đã đề xuất nhằm tạo ra các lược đồ chữ ký và khả năng ứng dụng chúng trong các ứng dụng thực tế. Các lược đồ sẽ an toàn trước các dạng tấn công làm lộ khóa mật và tấn công giả mạo chữ k‎ý nếu tuân thủ các điều kiện an toàn đã được chỉ ra.

Downloads

Published

2020-09-09