Cải tiến thuật toán khai phá dữ liệu tuần tự CMSPAM cho trường hợp dữ liệu thưa

Authors

  • Son Manh Nguyen Author

Abstract

Khai phá mẫu tuần tự (SPM) được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán thương mại điện tử và ra quyết định. Các thuật toán SPM tiêu biểu đã được áp dụng trong nhiều hệ thống  tư vấn, dự báo … như GSP, SPAM, CMSPAM. Bài báo sẽ phân tích ưu nhược điểm của các thuật toánđề xuất một cải tiến cho thuật toán CMSPAM. Thuật toán cải tiến được đặt tên là CMSPAME cho hiệu quả tốt hơn đối với trường hợp dữ liệu thưa và vẫn giữ nguyên được hiệu năng như thuật toán CMSPAM trong các trường hợp khác.

 

KeywordsKhai phá dữ liệu tuần tự, SPM, cải tiến CMSPAM, thuật toán CMSPAME.

Downloads

Published

2020-03-15