Một Cải Tiến Phân Cụm Rfid Động Nhằm Lọc Dữ Liệu Hiệu Quả Năng Lượng

Authors

  • Nhat Viet Minh Vo Hue University
  • Hoa Van Le
  • Phuong Quoc Huynh
  • Tung Van Nguyen

Keywords:

lọc dữ liệu, hiệu quả năng lượng, phân cụm động

Abstract

Lọc dữ liệu trong mô hình tích hợp nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến (RFID) với mạng cảm biến (SN) là một vấn đề thời sự đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Một trong những hướng tiếp cận về lọc dữ liệu hiệu quả năng lượng là dựa trên phân cụm trong đó các điểm lọc dữ liệu chỉ được thực hiện bởi các nút chủ cụm. Tuy nhiên, đa số các đề xuất đều xem xét trong môi trường mà ở đó các đầu đọc được giả sử là không di chuyển và vai trò chủ cụm là cố định tại một nút. Điều này làm cho các chủ cụm tiêu tốn quá nhiều năng lượng, mà kết quả là thời gian sống của chúng giảm nhanh. Bài viết này sẽ đề xuất một cải tiến về phân cụm động đối với các đầu đọc RFID trong đó việc phân cụm được thực hiện lại một cách định kỳ và vai trò chủ cụm được thay đổi một cách linh hoạt giữa các nút sao cho năng lượng được tiêu thụ được chia sẻ hợp lý giữa chúng và do đó làm tăng thời gian sống của toàn hệ thống.

Downloads

Published

2020-03-15