Hệ Mật OMURA-MASSEY Trên Vành Đa Thức Có Hai Lũy Đẳng Nguyên Thủy

Authors

  • Hoàng Mạnh Thắng

Keywords:

vành đa thức, hệ mật, lũy đẳng nguyên thủy

Abstract

Vành đa thức có tốc độ tính toán nhanh, cài đặt đơn giản, có nhiều tiềm năng trong việc ứng dụng xây dựng các hệ mật có tài nguyên hạn chế. Vành đa thức có hai lũy đăng nguyên thủy là một loại vành đa thức đặc biệt, có tính chất tựa đẳng cấu với trường hữu hạn GF(p), nhưng chưa được khai thác trong các bài toán về mật mã. Bài báo này làm rõ tính chất tựa đẳng cấu của vành đa thức hai lũy đẳng nguyên thủy với trường hữu hạn GF(p), đồng thời, ứng dụng tính chất này để cải tiến hệ mật Omura-Massey trên trường hữu hạn GF(p)thành hệ mật trên vành đa thức.

Downloads

Published

2023-03-30