NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ TOA VÀ AOA

Authors

  • Nguyễn Hồng Thủy

Keywords:

Định vị di động, TOA, AOA, hệ toạ độ địa lý, không gian 3 chiều, sai số của phép đo, vị trí chính xác của thiết bị di động, 4G-LTE.

Abstract

Có nhiều phương pháp (kỹ thuật) định vị thiết bị di động khác nhau. Trong đó, có hai kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi là kỹ thuật tính toán thời gian đến của tín hiệu từ các trạm gốc phục vụ thiết bị di động (Time of Arrival Positioning Technique - TOA) và kỹ thuật tính toán góc đến của tín hiệu từ các trạm gốc phục vụ thiết bị di động (Angle of Arrival Positioning Technique - AOA). Hai kỹ thuật này đều tính toán các tham số liên quan giữa trạm gốc (BTS/NodeB/eNodeB) và thiết bị di động (MS/UE/TE) để xác định vị vị trí của thiết bị di động. Các thuật toán tính toán để xác định vị trí (định vị) của thiết bị di động dùng hai kỹ thuật trên đã được nghiên cứu, công bố và có thể tìm thấy trên Internet.Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng các thuật toán đó để lập trình bài toán định vị, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến vị trí tính toán được trên hệ toạ độ địa lý (với không gian 3 chiều) là khó tính toán hoặc không chính xác. Bên cạnh đó, trong thực tế, do sai số của các phép đo nên bài toán định vị có thể tính toán ra nhiều kết quả, đặc biệt, với môi trường mạng di động hỗn hợp 2G, 3G, 4G-LTE như hiện nay. Do vậy, bài báo này trình bày việc nghiên cứu, phân tích và đề xuất một thuật toán mở rộng để cải thiện độ chính xác trong kỹ thuật định vị di động TOA và AOA.

Published

2022-12-30