GIẢM TẢI ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỆN TOÁN BIÊN DI ĐỘNG

Authors

  • Nguyễn Thanh Trà

Keywords:

Điện toán biên di động, giảm tải, tối ưu đa mục tiêu, MIMO

Abstract

Điện toán biên di động (Mobile edge Computing) là một trong các trụ cột quan trọng của mạng 5G nhằm cung cấp một tiếp cận điều khiển phân tán tương thích với các nhu cầu dịch vụ mới nổi. Một trong các ưu điểm vượt trội của điện toán biên nhờ vào quá trình điều phối hợp lý nhu cầu tính toán của các thiết bị người dùng tới các thiết bị cục bộ và máy chủ biên mạng. Bên cạnh các lợi điểm của quá trình giảm tải (offloading), thách thức lớn nhất của tiếp cận này là vấn đề lựa chọn cơ chế giảm tải tải thích hợp trong bài toán tối ưu đa mục tiêu do các ràng buộc đặt bài toán này thuộc dạng NP-Hard. Bài báo này trình bày một cơ chế giảm tải cân bằng giữa năng lượng tiêu thụ và yêu cầu trễ
của thiết bị người dùng. Kết quả mô phỏng số với các giả thiết về kênh truyền vô tuyến thực tiễn gồm kết nối MIMO và 802.11p cùng với các mẫu lưu lượng đầu vào khác nhau cho thấy các tác động tới hiệu năng của cơ chế giảm tải từng từng phần mà các giải pháp khác chưa đề
cập.

Downloads

Published

2021-09-30