Hệ Thống Điều Chế Mã Có Hoán Vị Bít Sử Dụng Mã Khối Với Giải Mã Lặp

Authors

  • Thắng Thị Vũ Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Keywords:

BICM- ID, BIBCM_ID, Ánh xạ, hoán vị khối, hoán vị khối tổng quát, điều chế đa mức, mã khối, mã chập, giải mã lặp

Abstract

Bài báo đề xuất hệ thống điều chế có hoán vị bít sử dụng mã khối kết hợp kỹ thuật giải mã lặp (BIBCM-ID), với đề xuất này, ngoài việc cải tiến sơ đồ BICM – ID bằng việc sử dụng mã khối (mã Hamming mở rộng) thay thế cho mã chập ở sơ đồ truyền thống, bài báo còn đề xuất bộ hoán vị mới  (bộ hoán vị khối tổng quát ngẫu nhiên) cho phép cải thiện thông tin ngoại lai sau mỗi vòng giải mã lặp, từ đó dẫn đến cải thiện tăng ích mã từ 0,4 dB đến  1,2 dB của hệ thống BIBCM – ID trong hai trường hợp sử dụng bộ hoán vị khối thông thường và sử dụng bộ hoán vị khối tổng quát ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, nhờ việc sử dụng bộ hoán vị khối tổng quát ngẫu nhiên giúp khắc phục hiện tượng sàn lỗi của hệ thống BIBCM-ID (ở giá trị BER =10-6 chưa xảy ra hiện tượng này).

Downloads

Published

2023-03-30