Anten mảng phản xạ 2 bit cho truyền thông vệ tinh

Authors

  • Nguyễn Bình Dương

Keywords:

Anten mảng phản xạ, phần tử phản xạ, anten có độ lợi cao, anten điều khiển hướng bức xạ, anten cho vệ tinh

Abstract

Bài báo giới thiệu một loại anten mảng phản xạ mới cho phép điều khiển hướng bức xạ thông qua việc điều khiển trạng thái ON/OFF của phần tử chuyển mạch. Anten mảng phản xạ được cấu tạo bởi các phần tử phản xạ cho phép điều khiển pha thông qua điều khiển độ dài 2 dây vi dải. Phần tử phản xạ được tối ưu để để trở thành phần tử 2 bit, cung cấp 4 trạng thái pha với bước pha là 90° tại tần số 12 GHz chỉ với 2 phần tử chuyển mạch. Kết quả môn phỏng cho thấy pha phản xạ khá tuyến tính với tổn hao thấp. Mẫu anten mảng phản xạ được chế tạo để kiểm chứng tính toán lý thuyết. Kết quả đo đạc chứng minh anten mảng phản xạ cho phép thay đổi hướng bức xạ với việc thay đổi trạng thái ON/OFF của phần tử chuyển mạch.

Downloads

Published

2017-04-11

Issue

Section

Electronics and Telecommunications