Return to Article Details Một Phương Pháp Xây Dựng Dữ Liệu Cho Hệ Thống Học Sau Trong Chẩn Đoán Một Số Bệnh Thông Thường Ở Trẻ Em Download Download PDF