Bộ Định Tuyến Cho Hai Mode Ánh Sáng Phân Cực TM Dùng Vật Liệu Soi

  • Dương Quang Duy
  • Ho Duc Tam Linh
  • Nguyen Tan Hung
  • Truong Cao Dung
  • Dang Hoai Bac
Keywords: dẫn sóng dạng nóc, giao thoa đa mode, sự lan truyền mode phân cực, Silicon trên bề mặt cách ly, quang tử silicon, điện ngang, từ ngang, phương pháp truyền chùm tia, phương pháp chỉ số hiệu dụng

Abstract

Một thiết bị định tuyến hai mode quang phân cực từ ngang (TM) dựa trên các bộ ghép/tách mode với cấu trúc dẫn sóng rid nền tảng SOI được điều khiển linh hoạt thông qua một bộ dịch pha (PS). Ngoài PS, thiết
bị được tạo nên từ các yếu tố cơ bản gồm một bộ ghép Chữ Y đối xứng và một bộ giao thoa đa mode (MMI). Thông qua các phương pháp mô phỏng số (3D-BPM và EIM), thiết bị đã được chứng tỏ có khả năng làm việc
trong một dải rộng của bước sóng bao gồm cả băng C, L và hơn một phần ba băng S. Trong đó suy hao chèn kênh (IL) và nhiễu xuyên kênh (CrT) lần lượt là - 2.58 dB < IL < - 0.21 dB và -20.45 dB < CrT < -44.7 dB. Hơn nữa, với
kích cỡ 4 μm × 208 μm và sai số chế tạo tương đối lớn của thiết bị làm nó dễ dàng tương thích với các công nghệ chế tạo mạch tích hợp hiện tại để ứng dụng vào các m

Published
2020-07-16