Khảo sát các vấn đề bảo mật trong mạng cảm biến không dây

  • Trường Văn Nguyễn PTIT
  • Nguyễn Quý Sỹ Posts and Telecommunications Institute of Technology
Keywords: Cảm biến không dây, bảo mật, xác thực, định tuyến an toàn, từ chối dịch vụ

Abstract

Thời gian qua, mạng cảm biến không dây (WSN) đang nổi lên như một lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn do chi phí cảm biến ngày càng thấp, phạm vi ứng dụng đa dạng (như y tế, kỹ thuật, nông nghiệp, môi trường, giao thông, quân sự…) và dễ dàng triển khai. Các hệ thống WSN tập trung vào việc cảm nhận và truyền dữ liệu theo thời gian thực từ môi trường giám sát cụ thể về hệ thống đầu cuối để xử lý và phân tích. Tuy nhiên, do các thông tin giám sát nhạy cảm và sự công khai của các kênh truyền thông không dây nên mối quan tâm về bảo mật và quyền riêng tư đối với các hệ thống WSN đã trở thành một chủ đề luôn được thảo luận sôi nổi. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một cuộc khảo sát về các vấn đề bảo mật đối với WSN. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu tổng quan về WSN, các ràng buộc và yêu cầu bảo mật. Sau đó, chúng tôi trình bày một cái nhìn toàn diện về các mối đe dọa đối với các WSN và phân loại các phương thức phòng thủ dựa trên các lớp theo mô hình OSI. Ngoài ra, chúng tôi cũng tóm tắt các kỹ thuật và phương pháp bảo mật mới, được công bố trong những năm gần đây; và chỉ ra các vấn đề và hướng nghiên cứu mở trong từng lĩnh vực.

Published
2020-09-09