Return to Article Details Tính An Toàn IND-CPA Của Phương Pháp Mã Hóa Có Thể Chối Từ Dựa Trên Giao Thức Ba Bước Shamir Download Download PDF