Ứng dụng học chuyển đổi nhận diện hành vi gian lận trong phòng thi

  • Văn-Sự Phạm Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
Keywords: mạng nơron tích chập, nhận diện cử chỉ, nhận diện hành động

Abstract

Nhận diện hành động và cử chỉ của con người đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trong những năm gần đây. Cùng với sự thành công của việc ứng dụng học sâu, rất nhiều bài toán về nhận diện hành động và cử chỉ của con người ở nhiều khía cạnh như thể thao, sinh hoạt, trợ giúp, y tế, … đã được xem xét và giải quyết. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu đề xuất một giải phát sử dụng học chuyển đổi để giải quyết bài toán nhận diện hành vi gian lận trong phòng thi. Bằng cách sử dụng một mạng học sâu đã được huấn luyện trên tập dữ liệu đủ lớn, giải pháp đề xuất sử dụng học chuyển đổi để cá thể hóa cho bài toán vốn không có nhiều dữ liệu để huấn luyện. Kết quả kiểm chứng trên bộ dữ liệu thu thập được cho thấy giải pháp tận dụng được tính tối ưu của học sâu, nhờ học chuyển đổi giảm thời gian cần thiết huấn luyện lại mà vẫn đạt được kết quả nhận diện chính xác cao

Published
2020-12-31