Return to Article Details Nghiên Cứu Hiệu Năng Bảo Mật Lớp Vật Lý Cho Mạng Chuyển Tiếp Lai Ghép Vệ Tinh-Mặt Đất Dưới Sự Tác Động Của Nhiễu Đồng Kênh Và Nhiễu Phần Cứng Download Download PDF