Phát Hiện Khuôn Mặt Người Trong Ảnh Bằng Kỹ Thuật Phân Lớp Nhị Phân

  • Huynh Cao Tuan bi
  • Đỗ Sĩ Trường
  • Nguyễn Thanh Bình
  • Lâm Thành Hiển
Keywords: Phát hiện khuôn mặt, ước lượng biểu cảm, cử chỉ khuôn mặt

Abstract

Phát hiện khuôn mặt người trong ảnh là một kỹ thuật ước lượng các thông số cho các mô hình dự đoán nhằm tìm ra vị trí khuôn mặt. Đây là một khâu quan trọng trong một hệ thống phân tích biểu cảm khuôn mặt hoặc các hệ thống giám sát an ninh…. Bài báo này đề xuất phương pháp phát hiện khuôn mặt người trong ảnh theo hướng tiếp cận phân lớp nhị phân. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp được đề xuất cho độ chính xác phát hiện khuôn mặt khá tốt và có tốc độ xử lý nhanh hơn, đây là cơ sở để có thể phát triển những ứng dụng xử lý khuôn mặt yêu cầu thời gian thực trên dữ liệu video.

Published
2020-12-31