Ứng dụng Bluetooth Mesh xây dựng hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm cho siêu thị và cửa hàng

  • Duan Cong Luong Posts and Telecommunications Institute of Technology
Keywords: IoT, BLE, WSN, SIG, LPN

Abstract

Hiện nay, hầu hết các cửa hàng và siêu thị ở Việt Nam đang sử dụng nhân lực thủ công cho việc thay thế, sửa thông tin của các nhãn hiệu sản phẩm. Công việc này thường được thực hiện không đồng bộ, yêu cầu số lượng nhân công lớn và có nhiều sai sót do tiến hành thủ công. Ở bài báo này, tác giả đề xuất một phương án thiết kế bảng thông tin sản phẩm cho các chuỗi siêu thị và cửa hàng dựa trên hai công nghệ chính là Bluetooth Mesh và E-ink. Phương án thiết kế đạt được ưu điểm: dễ dàng triển khai và mở rộng, ít bị hạn chế bởi diện tích, quy mô của cửa hàng; đồng bộ được nhiều cửa hàng theo chuỗi; các bảng giá có tính linh động cao; sử dụng pin và khả năng hoạt động trong thời gian dài. Cụ thể, tác giả đã thử nghiệm được thành công một hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm có thể dễ dàng triển khai, chỉ tiêu thụ trung bình 105µAh/ngày.

Published
2020-12-31