Hệ Thống Giám Sát Học Sinh Với Công Nghệ RFID Thụ Động Và Điện Toán Đám Mây

  • Nguyễn Đức Việt 1969
Keywords: giám sát học sinh, tự động điểm danh, RFID, điện toán đám mây

Abstract

Hệ thống giám sát Học sinh dựa trên công nghệ RFID và Điện toán đám mây ra đời nhằm giúp cho quá trình vận chuyển, điểm danh Học sinh được nhanh chóng, chính xác và khoa học hơn. Hệ thống giúp cho các bậc Phụ huynh cũng như các nhà quản lý giám sát được các thời điểm Học sinh lên, xuống xe vận chuyển, vào và ra khỏi lớp (trường), đồng thời hệ thống cũng là một kênh liên lạc giữa nhà trường và Phụ huynh Học sinh.

Published
2020-12-31