Thiết Kế Bộ Điều Khiển Tốc Độ Cho Hệ Thống Quấn Dây Sử Dụng Điều Khiển Thích Nghi Mô Hình Tham Chiếu Hiệu Chỉnh Cuốn Chiếu

  • Duy The Pham Lecturer
  • Nguyễn Huy Hùng
Keywords: Hệ thống điều khiển SISO, điều khiển PID, mô hình tham chiếu hiệu chỉnh cuốn chiếu

Abstract

Bài báo trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển bám tốc độ theo mô hình thích nghi tham chiếu hiệu chỉnh quấn chiếu (BS-MRAC) cho một hệ thống quấn dây. Hệ thống quấn dây sử dụng trong việc sản xuất các cuộn dây máy biến áp, relay, và các thiết bị điện tương tự. Bộ điều khiển đề nghị được thực hiện theo các bước sau: Trước tiên thực hiện việc mô hình hóa hệ thống cần điều khiển, tuy nhiên không thể đo lường tất cả các tham số vật lý của hệ thống để thực hiện chính xác mô hình toán của hệ thống quấn dây cần điều khiển. Vì vậy, phương pháp thiết kế bộ điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu được sử dụng để điều khiển hệ thống này. Với các tham số đã biết của mô hình tham chiếu và tín hiệu tốc độ ngõ vào hệ thống dạng hình thang, tốc độ ngõ ra của hệ thống sẽ được điều khiển để bám theo tốc độ ngõ ra của mô hình tham chiếu hệ thống bằng các luật điều khiển thiết kế, nhằm tính toán cập nhật lại các tham số của bộ điều khiển thích nghi. Thứ hai, do hệ việc mô hình hóa hệ thống được xây dựng theo cấu trúc một hệ thống đệ quy, nên bộ điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu hiệu chỉnh sẽ được xây dựng theo phương pháp điều khiển quấn chiếu. Cuối cùng tác động và hiệu quả của bộ điều khiển thiết kế được thực nghiệm để so sánh kết quả hoạt động so với bộ điều khiển PID truyền thống.

Published
2020-12-31