Return to Article Details Ứng Dụng Mạng Nơ-Ron Trong Kỹ Thuật Tạo Thông Tin Phụ Trợ Cho Mã Hóa Video Phân Tán Download Download PDF