Ứng Dụng Mạng Nơ-Ron Trong Kỹ Thuật Tạo Thông Tin Phụ Trợ Cho Mã Hóa Video Phân Tán

  • Thảo Hương Nguyễn Thị
  • Vũ Hữu Tiến
Keywords: Video phân tán ; Thông tin phụ trợ; Mạng nơ-ron

Abstract

Mã hóa video phân tán (DVC) là giải pháp đầy tiềm năng cho các ứng dụng đường lên như mạng giám sát video không dây hay mạng cảm biến đa phương tiện. Trong mã hóa video phân tán, chất lượng của thông tin phụ trợ (SI) có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu năng tốc độ bit-chất lượng khung hình sau giải mã (RD) của hệ thống Tuy nhiên, chất lượng thông tin phụ trợ thay đổi theo chuỗi và thậm chí trong mỗi khung hình. Vì vậy, để cải thiện thông tin phụ trợ, kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ thích ứng với nội dung chuyển động của chuỗi video được đề xuất trong bài báo này. Cụ thể, bài báo đề xuất phương pháp sử dụng mạng Nơ-ron để dự đoán kích thước cửa sổ tìm kiếm cho thuật toán ước lượng chuyển động trong thuật toán tạo thông tin phụ trợ tương ứng với đặc tính của chuỗi video. Các kết quả mô phỏng cho thấy hiệu năng của bộ mã hóa video phân tán được cải thiện đáng kể khi sử dụng phương pháp này.

Published
2021-07-15