Ứng Dụng Công Nghệ Xác Thực Vân Tay Đa Vai Trò Trong Quản Lý Giáo Dục - Multi-Role Fingerprint Authentication Technology Applying To Education Management

  • Trần Thiện Chính
  • Long Huy Tran Nam Định
Keywords: xác thực vân tay

Abstract

Công nghệ xác thực bằng vân tay đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội. Hiện nay, các hệ thống sử dụng dấu vân tay làm công cụ xác thực danh tính người dùng khá phổ biến. Các hệ thống này về cơ bản gồm hai phần là phần mềm quản lý vân tay và thiết bị phần cứng để nhận dạng / xác thực vân tay với khả năng xác thực trong các điều kiện đơn giản bằng cách so sánh một mẫu vân tay của người dùng với cơ sở dữ liệu (CSDL) vân tay được lưu trữ trên thiết bị, nếu vân tay của người dùng khớp một trong cơ sở dữ liệu vân tay trên thiết bị, khi đó điều kiện xác thực được coi là hợp lệ. Như vậy, hệ thống này không cho phép thiết lập các điều kiện xác thực liên kết như kết hợp nhiều người dùng với nhiều vai trò đồng thời trong một phiên xác thực. Cũng không đủ khả năng đảm bảo an ninh, bí mật trong môi trường kết nối mạng diện rộng và yêu cầu xác thực nhiều vân tay cho phiên xác thực đó. Bài báo này đề xuất việc ứng dụng công nghệ xác thực bảo mật đa năng bằng vân tay trong quản lý giáo dục, trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu khoa học “Phát triển và ứng dụng hệ thống xác thực bảo mật đa năng sử dụng vân tay trong lĩnh vực an ninh và ngân hàng”, mã số 01 / 2018 / CNC-HĐKHCN, thuộc Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao của Bộ Công Thương.

Published
2021-07-15