Tấn Công Tiêm Lỗi Trên AES-128 Bằng Phương Pháp Tấn Công Lỗi Vi Sai

79-84

  • Bạch Hồng Quyết
  • Pham Van Toi Hanoi
Keywords: Thuật toán mã hóa AES, Tấn công kênh kề, tấn công tiêm lỗi, phân tích lỗi vi sai

Abstract

Thuật toán mã hóa Advanced Encryption Standard (AES) là chuẩn mã hõa dữ liệu rất phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được chính phủ Mỹ sử dụng để bảo vệ các dữ liệu tuyệt mật. Tuy nhiên, hiện nay thuật toán AES đã xuất hiện lỗ hổng dễ bị tấn công, và những kẻ tấn công bằng nhiều phương pháp khác nhau đang tấn công, khai thác lỗ hổng đó. Trong bài báo này sẽ giới thiệu phương pháp tấn công lỗi vi sai (DFA) trên thuật toán mã hóa AES-128. Mục đích của bài báo là nghiên cứu phương pháp tiêm lỗi vào quá trình mã hóa thiết bị, từ đó có thể xây dựng thuật toán trích xuất khóa K và làm vô hiệu hóa hệ thống an toàn của thiết bị.

Published
2021-07-15