Return to Article Details Điều Chỉnh Tài Nguyên Tự Động Dựa Vào Tham Số Chất Lượng Dịch Vụ Trong Cloud Computing Download Download PDF