Nâng Cao Hiệu Năng Lập Lịch Của Nút Lõi OBS Dựa Trên Phân Tích Dữ Liệu Và Sử Dụng Đường Trễ FDL

  • Pham Trung Duc Dai Hoc Khoa hoc Hue
Keywords: Mạng OBS, Nút lõi OBS, Lập lịch, Phân tích dữ liệu lập lịch, Xử lý tắc nghẽn dựa trên FDL

Abstract

Hiệu quả lập lịch tại nút lõi đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu năng truyền thông chung trong toàn mạng OBS. Cho đến nay, có 2 loại kỹ thuật lập lịch được đề xuất: lập lịch không lấp đầy khoảng trống và lập lịch với lấp đầy khoảng trống, trong đó lập lịch với lấp đầy khoảng trống được đánh giá là hiệu quả hơn về mặc khai thác băng thông. Tuy nhiên, sự thành công của việc lập lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian đến và chiều dài của chùm, thời gian khả dụng chưa được lập lịch sau cùng nhất (LAUT), thời gian bắt đầu và kết thúc của khoảng trống trên các kênh ra. Bài báo sẽ trình bày một hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả lập lịch tại nút lõi, trong đó dữ liệu trạng thái lập lịch được phân tích, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập lịch không thành công được xác định, từ đó đề xuất giải pháp sử dụng đường trễ FDL nhằm giảm mất mát dữ liệu và tăng hiệu quả sử dụng băng thông.

Published
2020-09-09