Cải Thiện Hiệu Năng Hệ Thống QKD Với Kỹ Thuật Truyền Lại Khóa

  • Hien Pham Posts and Telecommunications Institute of Technology
Keywords: Phân phối khóa lượng tử (QKD),, Truyền thông quang qua không gian (FSO), Truyền lại khóa, Tỉ lệ lỗi bit lượng tử (QBER), Tỉ lệ mất khóa (KLR)

Abstract

Bài báo đề xuất một giải pháp tin cậy sử dụng vệ tinh để phân phối khóa lượng tử (QKD) qua hệ thống quang không gian tự do (FSO). Hệ thống FSO dựa trên điều chế khóa dịch pha cầu phương (QPSK) quang với bộ thu heterodyne tách ngưỡng kép giúp giảm tỉ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) và cải thiện độ nhạy của máy thu. Kỹ thuật truyền lại khóa cũng được đề xuất sử dụng nhằm cải thiện độ tin cậy của hệ thống QKD. Hiệu năng lớp vật lý của việc truyền khóa được phân tích theo xác suất chọn lọc bit và QBER dưới tác động của tổn hao không gian tự do, tổn hao khí quyển và nhiễu loạn khí quyển. Ngoài ra, hiệu quả của việc truyền lại khóa cũng được phân tích thông qua tỷ lệ mất khóa (KLR). Kết quả khảo sát hiệu năng cho thấy một cách định lượng rằng hệ thống QKD dựa trên vệ tinh được đề xuất có thể mang lại sự cải thiện hiệu năng đáng kể so với các hệ thống QKD thông thường.

Published
2020-09-09