Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Cho Mô Hình Hệ Thống Nhúng Sử Dụng Kỹ Thuật Kiểm Thử Theo Cặp

  • Ngoc Thi Bich Do Posts and Telecommunications Institute of Technology
Keywords: Độ phủ CC/DC/MCDC, Mô hình hệ thống nhúng, Kiểm thử, Kiểm thử theo cặp, Tín hiệu liên tục

Abstract

Hệ thống nhúng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Các hệ thống này đòi hỏi tính an toàn rất cao. Vì vậy, đảm bảo chất lượng cho các hệ thống nhúng này đã và đang thu hút sự quan tâm của cả giới nghiên cứu và công nghiệp. Trong các hệ thống nhúng, quy trình kiểm thử thường yêu cầu độ phủ cao, với nhiều độ đo theo các chuẩn quốc tế, như CC/DC/MCDC của ISO 26262. Bài báo này đề xuất 1 phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động áp dụng kĩ thuật kiểm thử theo cặp nhằm thu được bộ test data với độ phủ cao. Thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn so với kiểm thử ngẫu nhiên

Published
2020-09-09