Return to Article Details Đề Xuất Hệ Thống Trong Nhận Dạng Cử Chỉ, Hành Động Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Nhà Thông Minh Download Download PDF