Return to Article Details Một Phương Pháp Xây Dựng Hệ Mật Pohlig-Hellman Trên Vành Đa Thức Download Download PDF