Một Kỹ Thuật Nhận Dạng Biểu Cảm Khuôn Mặt Dựa Trên Mô Hình Chất Liệu

  • Huỳnh Cao Tuấn
Keywords: facical expression recognition, biometric recognition, emotion recognition

Abstract

Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt phát hiện cảm xúc của người dựa trên các biểu hiện trên khuôn mặt của họ (vui, buồn, ghê tởm, bất ngờ, tức giận, biểu cảm sợ hãi) là kỹ thuật phát hiện đối tượng nâng cao. Điều này đã tìm thấy các ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật như Human-computer- Interaction (HCI) và giám sát an ninh. Nó thường yêu cầu xử lý và ra quyết định nhanh. Bài báo này trình bày một kỹ thuật phát hiện khuôn mặt dựa trên mô hình chất liệu và nhận dạng cảm xúc.

Published
2020-03-14