Một Ước Lượng Tương Quan Giữa Hành Vi Và Quan Tâm Của Người Dùng Trên Mạng Xã Hội

  • Nguyễn Thị Hội PTIT
  • Trần Đình Quế
Keywords: Mạng xã hội, hành vi người dùng, quan tâm người dùng, độ đo tương tự

Abstract

Phát hiện quan tâm của người dùng trên các mạng xã hội là một trong những chủ đề thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu và áp dụng trong nhiều ứng dụng như các hệ tư vấn người dùng, các chiến lược quảng cáo, phân loại người dùng, ... Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mô hình phân tích một số hành vi của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ, sau đó, đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực. Kết quả thực nghiệm cho thấy nếu hai người dùng có nhiều hành vi giống nhau thì sẽ có quan tâm tương tự nhau.

Published
2020-03-14