Truy Xuất Nguồn Gốc Nông Sản Ứng Dụng Block-Chain

  • Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: blockchain, ezCheck, QRcode, chống giả, truy xuất nguồn gốc

Abstract

Hiện nay vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lưu thông không có nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm chứa chất cấm, độc hại đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc được xem là một giải pháp để giải quyết vấn nạn trên và thực sự truy xuất nguồn gốc đang trở thành vấn đề nóng được quan tâm trên toàn cầu. Giải pháp truy xuất kiểm tra nguồn gốc sản phẩm ezCheck [1] đã được phát triển nhằm giải quyết vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay dữ liệu của ezCheck được lưu trữ tập trung trên một nhóm server. Các thông tin này có thể bị sửa xóa bởi người quản trị, bởi hacker; dẫn tới độ tin cậy của dữ liệu chưa cao. Bài báo này tập trung trình bày giải pháp tăng cường độ tin cậy của hệ thống ezCheck bằng cách ứng dụng công nghệ Blockchain thông qua một số kịch bản thử nghiệm.

Published
2020-03-14