Giải Pháp Điều Khiển Chống Tắc Nghẽn Trong Mạng IOT

  • Hải Hoàng Đăng
Keywords: Mạng IoT, Tắc nghẽn mạng, Điều khiển chống tắc nghẽn, Quản lý bộ đệm

Abstract

Tắc nghẽn mạng là một vấn đề tồn tại cơ bản trong mọi loại mạng. Với sự phát triển gia tăng của mạng Internet vạn vật (IoT – Internet of Things), số lượng thiết bị kết nối ngày càng nhiều, nguy cơ xảy ra tắc nghẽn mạng ngày càng nghiêm trọng. Môi trường mạng IoT có những đặc điểm khác biệt so với mạng Internet truyền thống. Do vậy, các cơ chế điều khiển chống tắc nghẽn (CC – Congestion Control) của mạng Internet truyền thống không thể áp dụng nguyên vẹn cho mạng IoT, đòi hỏi có những thay đổi phù hợp để bảo đảm thông lượng và chất lượng truyền tin. Bài báo phân tích các điểm khác biệt trong điều khiển chống tắc nghẽn giữa mạng IoT và mạng Internet truyền thống, khảo sát và phân tích một số công trình nghiên cứu liên quan. Trên cơ sở khảo sát các cơ chế điều khiển chống tắc nghẽn hiện có và phân tích các đặc thù của mạng IoT, bài báo tổng hợp một số hướng giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn cho mạng IoT.

Published
2020-03-13