Cải thiện hiệu năng hệ thống IoT dựa trên nRF2401 sử dụng mã Reed-Solomon

  • Hieu Trung Nguyen
Keywords: Reed-Solomon, Golay, nRF2401, IoT

Abstract

Bài báo này trình bày về một đề xuất xây dựng hệ thống IoT dựa trên modul nRF2401 sử dụng trong việc truyền thông tin không dây giữa IoT node và IoT gateway. Bài báo cũng đề cập đến những hạn chế của modul này và trình bày giải pháp ứng dụng mã sửa lỗi Reed-Solomon kết hợp với một số bộ mã khác để nâng cao chất lượng đường truyền vô tuyến thông qua việc sửa lỗi, khôi phục bản tin thu sai hoặc mất gói trong quá trình truyền dẫn.

Published
2020-03-13