Phương pháp nhận thực trong mạng cảm biến không dây bằng WATERMARKING

  • Thu Thị Hoàng Hoàng Thị Thu

Abstract

Vấn đề an toàn mạng cảm biến đã và đang là một vấn đề thu hút nhiều nhà nghiên cứu, triển khai hệ thống trước hàng loạt các yêu cầu và ứng dụng mới được đặt ra trong thời gian gần đây. Trong đó, tính nhận thực đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền là một vấn đề có nhiều thách thức khi số lượng thiết bị cảm biến tăng rất nhanh và đa dạng kéo theo nhiều điều kiện ràng buộc khác biệt với các hạ tầng đã có. Bài báo này tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan tới nhận thực trong mạng cảm biến không dây và mong muốn đề xuất một giải pháp nhận thực dựa trên watermark để phù hợp với một số yêu cầu của mạng cảm biến không dây.

Published
2020-03-13