Return to Article Details The Thiết Kế Bộ Điều Khiển Tốc Độ Băng Tải Sử Dụng Điều Khiển Thích Nghi Mô Hình Tham Chiếu Hiệu Chỉnh Với Toán Tử Tham Chiếu Download Download PDF