Đánh Giá Hiệu Năng Các Thuật Toán Theo Vết Đối Tượng Chuyển Động

  • Nguyễn Lương Nhật
Keywords: EKF, PF, UKF, theo vết đối tượng chuyển động

Abstract

Theo vết đối tượng đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống giám sát, các kết quả theo dõi và dự đoán chính xác sẽ giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu các thuật toán theo vết đối tượng di chuyển trong video. Trước tiên, các đối tượng chuyển động được phát hiện theo thuật toán trừ nền. Sau đó, bộ lọc được áp dụng cho mọi đối tượng chuyển động để có được vị trí dự đoán. Các bộ lọc được áp dụng bao gồm: bộ lọc Kalman mở rộng (EKF – Extended Kalman Filter), bộ lọc Kalman có chọn lọc (UKF – Unscented Kalman Filter) và bộ lọc hạt (PF – Particle Filter).

Published
2020-03-13