Return to Article Details Một Cải Tiến Trong Đánh Giá Độ Tương Tự Ngữ Nghĩa Giữa Hai Khái Niệm Trong Kỹ Nghệ Ontology Download Download PDF