So Sánh Mô Hình Memristor Và Ứng Dụng Mô Hình Điện Áp Thích Nghi Để Thiết Kế Cổng Logic

  • Võ Minh Huân Ho Chi Minh University of Technology and Education
Keywords: memristor, mô hình memristor, đặc tính I-V, lai CMOS-memristor, Verilog-A

Abstract

Memristor là một linh kiện điện tử mới có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong thiết kế bộ nhớ tích hợp, cổng logic, mạch tương tự, hệ thống tính toán nơron. Memristor là thiết bị hấp dẫn do tính không bay hơi, khả năng tích hợp cao và tương thích với CMOS. Bài báo sử dụng ngôn ngữ Verilog-A để mô hình hóa các mô hình vật lý của memristor như mô hình tuyến tính, mô hình phi tuyến, xuyên hầm Simmons, mô hình ngưỡng điện áp thích nghi điều khiển theo dòng điện (TEAM), và mô hình ngưỡng điện áp thích nghi điều khiển theo áp (VTEAM) để có thể so sánh đánh giá ưu nhược điểm các mô hình mô phỏng trên phần mềm chuyên dùng cho vi mạch Cadence. Mô hình VTEAM được xem là giống với đặc tuyến I-V của memristor thực nghiệm. Vì vậy, bài báo ứng dụng mô hình VTEAM này để thiết kế các cổng logic sử dụng memristor như AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, bộ cộng bán phần, bộ cộng toàn phần làm cơ sở để thiết kế các mạch số phức tạp khác.

Published
2020-03-14