A Omura-Massey Cyptosystem With Authentication Over Polynomial Rings With Two Cyclotomic Cosets

  • Hoàng Mạnh Thắng CDIT, PTIT
  • Bình Nguyễn
  • Cao Minh Thắng
Keywords: Omura Massey, authentication, polynomial rings

Abstract

Với ưu điểm của vành đa thức là khả năng tính toán nhanh, cài đặt đơn giản, việc nghiên cứu ứng dụng vành đa thức cho các hệ mật mã hạng nhẹ được coi là phù hợp; Bài báo này giới thiệu ý tưởng và một số chứng minh về mặt lý thuyết trong việc áp dụng vành đa thức để cải tiến hệ mật đang có thành hệ mật có thể ứng dụng được trên thiết bị có tài nguyên hạn chế thông qua 5 đề xuất trên hệ mật O-M (đây là hệ mật tương đối phổ biến, đơn giản nhưng lại có độ an toàn cao): 1) Chuyển cơ sở toán học của hệ mât O-M từ vành số thành vành đa thức; 2,3,4,5) Bổ sung tính năng xác thực vào hệ mật O-M (tương ứng sử dụng phép nhân, cộng, mũ, logarit trên vành đa thức).

Published
2020-03-14