Tối Ưu Công Suất Nạp Pin Dùng Kỹ Thuật Mppt Điện Áp Mạch Hở Phân Đoạn Cho Mảng Pin Mặt Trời

  • Võ Minh Huân Ho Chi Minh University of Technology and Education
Keywords: Maximum Power Point Tracking; Buck Converter; bộ nạp pin; pin mặt trời; điện áp mạch hở phân đoạn.

Abstract

Bộ nạp pin bằng năng lượng mặt trời dựa trên kỹ thuật tìm điểm công suất lớn nhất (MPPT) bằng cách thiết kế mạch dùng kỹ thuật điện áp mạch hở phân đoạn thay vì dùng các bộ vi xử lý phức tạp được đề xuất. Mạch điện đề xuất dựa trên cơ sở hoạt động của mạch biến đổi điện áp DC-DC buck converter nhằm tìm điểm công suất lớn nhất từ pin mặt trời. Mạch MPPT được thiết kế dựa trên nền tảng là các đặc tính của nguồn pin năng lượng mặt trời thay đổi cường độ sáng và điện hóa học của pin Lithium-ion với quá trình nạp dòng và quá trình nạp áp. Kết quả cho thấy công suất nạp pin được tối ưu đến 90%, thời gian nạp được tối ưu 53% so với phương pháp nạp trực tiếp. Bộ nạp đơn giản và hữa dụng cho ứng dụng di động và IoT.

Published
2020-03-14